เทศบาลตำบลหลุบ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมสื่อสารการเล่าเรื่องความประทับใจในพื้นที่ (Storytelling) ผ่าน Social Media เช่น Facebook , Youtube, Tiktok พร้อมติดแฮชแท็ก #เรื่องเล่าจากชุมชน #มหาดไทย

คู่มือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร-1-ชุด

Scroll to Top