“โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ”

วันพุธที่ ๓ พฤษภาม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไก่ทอง ไกรมลคล นายกเทศมนตรีตำบลหลุบ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ” ณ วัดสว่างอัมพวัน บ้านหลุบ หมู่ที่ ๖ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

Scroll to Top